1. ÜNİTE

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla İşlemler

2. ÜNİTE

Kesirler

Kesirlerle İşlemler

3. ÜNİTE

Ondalık Gösterim

Yüzdeler

4. ÜNİTE

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

İki Noktanın Birbirine Göre Konumu (Video)

Eşit Uzunluktaki Doğru Parçaları (Video)

Açılar (Video)

Üçgenler ve Dörtgenler

Çokgenler (Video)

Üçgende ve Dörtgende İç Açılar (Video)

5. ÜNİTE

Veri Toplama ve Değerlendirme

Veri İşleme ve Araştırma Sorusu Oluşturma (Video)

Uzunluk ve Zaman Ölçme

Uzunluk Ölçme (Video)

6. ÜNİTE

Alan Ölçme

Geometrik Cisimler

5'inci Sınıf

Matematik